Medic75plus, Midden Nederland
Klantenservice
info@medic75plus.nl

FAQ

Veelgestelde vragen


In onderstaande rubrieken vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. Staat uw antwoord er niet bij? Gebruik dan de zoekmachine. Of neem contact met ons op.

Nee, u hoeft niet extra te betalen aan de arts.

Medic75plus heeft met de artsen afgesproken

dat de prijzen die zij hanteren altijd all-inclusive prijzen zijn:

als de keurling alles juist aanlevert, zullen er geen extra kosten berekend

worden bij aanvragen van aanvullende informatie en eventuele extra

(telefonische) consulten.

Ook berekenen we geen extra kosten als u:

 1. De afspraak moet verzetten
 2. U nog vragen heeft voor, tijdens of na de keuring

Zorg wel zelf altijd voor dat u bij uw keuring:

 1. Uw verwijsbrief van het CBR meeneemt of bij een beroepskeuring u uw vragenlijst(en)
 2. volledig en naar waarheid heeft ingevuld
 3. Alle formulieren meeneemt en ordent voordat u bij de arts aanschuift
 4. U alle andere zaken van de meeneeminstructies op orde heeft

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Medic75plus werkt samen met zelfstandige artsen. Zij bepalen dus zelf hun prijzen. 
Zo kan het voorkomen dat u voor dezelfde keuring op een andere locatie goedkoper of juist duurder uit bent.

Prijzen kunnen afhankelijk zijn van bijvoorbeeld

de hoogte van de huur van de locatie en de reiskosten die arts moet maken.

Ook kan het zijn dat een arts voor een avondspreekuur meer berekent.

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Het CBR beslist

Bij de volgende keuringen beslist de medisch adviseur van het

CBR  over uw medische rijgeschiktheid in de Gezondheidsverklaringsprocedure:

 1. Senioren (75 jaar en ouder)
 2. Medische situatie
 3. Groot rijbewijs
 4. Klein vaarbewijs en groot pleziervaarbewijs

De medisch adviseur is in dienst van het CBR. Hij zal zijn beslissing (kunnen) baseren op:

 1. De Gezondheidsverklaring (die u zelf invult en instuurt)
 2. Het verslag van de keuring (het Keuringsverslag), ingevuld door de keuringsarts
 3. Hulpformulieren indien van toepassing, ingevuld door de keuringsarts of een medisch specialist
 4. Uw gegevens vanuit het verleden

De keurende arts beslist

Als u een keuring voor een Geneeskundige Verklaring voor een

touringcar chauffeur, taxichauffeur of buurtbus ondergaat,

zal de keuringsarts de beslissing nemen of hij u geschikt acht en voor hoe lang.

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Voor het behalen of verlengen van uw rijbewijs (ABCDE)

beslist het CBR of u rijgeschikt bent via de

Gezondheidsverklaringsprocedure. Als u een medische keuring

moet ondergaan, kunt u hieronder lezen wanneer u een afspraak moet maken.

U maakt pas een afspraak met een keuringsarts via Medic75plus,

zodra u uw Keuringsverslag heeft ontvangen van het CBR.

U stuurt uw ingevulde Gezondheidsverklaring online of op papier naar het CBR

U ontvangt een ontvangstbevestiging

Verwijzing: u ontvangt een Keuringsverslag + eventueel hulpformulieren

(afhankelijk van de medische situatie) van het CBR

U maakt meteen een afspraak via deze link van Medic75plus

Let op:

Het CBR verwacht binnen 2 maanden uw door

de keuringsars ingevulde Keuringsverslag terug.

Kies voor een arts die online (digitaal) keurt.

Zo belandt het Keuringsverslag rechtstreeks in het systeem van het CBR.

Begin meteen met het maken van uw afspraken.

U kunt vaak binnen een paar weken terecht bij een keuringsarts,

de wachtlijsten bij medisch specialisten kunnen vaak langer zijn.

Het CBR stuurt u een herinnering na 8 weken.

Als zij 8 weken erna nog geen reactie van u gehad heeft,

zal uw dossier gesloten worden.

Let op: u valt dan ook niet meer onder de coulanceregeling.

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

De contactgegevens van de klantenservice van het CBR zijn:

Telefoonnummer: 088-22 777 00
Wij raden u aan altijd uw BSN-nummer bij de hand te houden.

Voor openingstijden en meer informatie kijkt u op de website van het CBR https://www.cbr.nl/nl/service/nl/contact.htm

TIP:

U kunt ook op zaterdag bellen tussen 10.00 – 16.00 uur

het cbr is tijdelijk niet op zaterdag bereikbaar)

Bel zo vroeg mogelijk in de ochtend, dan schijnen de wachttijden het kortst te zijn

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

De procedure wordt gestart zodra het CBR een ingevulde Gezondheidsverklaring van u ontvangt.

Digitaal is sneller en veiliger

Als u de Gezondheidsverklaring online invult en opstuurt, staat deze direct in het systeem van het CBR.

Dan staat uw formulier meteen in de wachtrij om behandeld te worden.

U krijgt een email als deze ontvangen is.

Als u naar een keuringsarts moet, ontvangt u de verwijsbrief,

het keuringsverslag en eventuele hulpformulieren in uw inbox. U ontvangt daarvan een email.
U kunt deze gezondheidsverklaring kopen, invullen en versturen via mijn.cbr.nl.

Een papieren gezondheidsverklaring kopen

Beschikt u (nog) niet over een computer met internet?

Of bent u (nog) hier niet zo handig mee? Dan kunt u altijd de papieren route volgen.

U kunt het papieren formulier kopen:

 • Via Medic75pus, wij sturen deze naar u op. Klik hier om aan te vragen.
 • Bij uw gemeente, bel vantevoren even om te controleren of uw gemeente deze nog verkoopt
 • Via het CBR

U vult de papieren gezondheidsverklaring in,

let op dat u de aanwijzingen goed opvolgt (binnen de hokjes kruisen en in blokletters schrijven)

U maakt een kopie, die u bewaart voor uw eigen administratie

U stuurt het formulier per post op naar het CBR

U ontvangt een bevestigingsbrief per post

(mits u geen emailadres heeft ingevuld op het formulier)

Het CBR scant uw formulier in

Uw gezondheidsverklaring wordt in behandeling genomen en

u ontvangt uw verwijsbrief, keuringsverslag en eventuele hulpformulieren per post

TIP:

Als u uw emailadres op het papieren formulier invult, krijgt u

berichten in uw mijn.cbr.nl inbox en niet in uw brievenbus!

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Rijgeschiktheid en Rijbekwaamheid

Als u wilt (blijven) rijden, heeft u een rijbewijs nodig.

Om het rijbewijs te krijgen moet ik rijgeschikt en rijbekwaarm zijn.

Rijbekwaam betekent dat de desbetreffende instantie heeft bepaald

Rijgeschikt betekent dat de desbetreffende instantie heeft bepaald

dat u geestelijk en lichamelijk in orde bent om het voertuig te besturen

In de bevestigingsmail die u van ons krijgt, dat het meenemen van een

actueel medicatieoverzicht verplicht is.

Ook kunt u lezen dat als u geen medicijnen gebruikt, u tóch een

blanco medicatieoverzicht mee moet nemen.

Waarom een actueel medicatieoverzicht?

Dit is ter controle voor de keuringsarts, soms

vergeten mensen dat ze medicijnen slikken of geslikt hebben.

Soms kan de arts hier ook gegevens uit halen die hij nodig heeft

voor het onderzoek. Als u geen medicijnen gebruikt is het

blanco medicatieoverzicht hier het bewijs van.

U kunt uw actuele medicatieoverzicht (ook wel AMO genoemd)

kosteloos opvragen bij uw arts of apotheek.

Sommige apotheken hebben een speciale mobiele app

waarin het medicatieoverzicht beschikbaar is. Een uitdraai op papier heeft echter de voorkeur.

Let op: Als u geen (blanco) medicatieoverzicht heeft, kan de keuring niet doorgaan.

U bent dan wel verplicht de kosten voor uw rekening te nemen.

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

De klantenservice van Medic75plus

is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.00 – 17.00 uur.

De Klantenservice van Medic75plus is elk jaar gesloten op:

 • Tweede Paasdag
 • Tweede Pinksterdag
 • Hemelvaartsdag
 • Koningsdag
 • Tussen kerstavond

Extra sluitingsdagen in 2020:

 • Goede Vrijdag – 10 april
 • Bevrijdingsdag – 5 mei

TIP: Uiteraard kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week

gemakkelijk en snel een afspraak inplannen via onze contactformulier.

Als u gekeurd bent in juni/juli/augustus 2019 kan het helaas voorkomen dat uw
Geneeskundige Verklaring Taxichauffeur is afgewezen door de Kiwa omdat het adres op de stempel
niet overeenkomt met het certificatie adres van de arbodienst.
Alle artsen beschikken inmiddels weer over de juiste stempels.

Medic75plus heeft geen invloed op de snelheid waarop het CBR uw aanvraag behandelt.
Als het antwoord langer op zich laat wachten dan de gestelde termijnen,

neem dan rechtstreeks contact op met het CBR.

Wanneer starten met de procedure?

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs
met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn.
De Verklaring van Geschiktheid is 1 jaar geldig

Bekijk hier de termijnen die het CBR aangeeft voor haar antwoorden

Bekijk hier de contactgegevens van het CBR.

Houd uw BSNnummer en eventueel klantnummer bij de hand.

Tips:

Als u contact opneemt via het contactformulier, krijgt u antwoord via de mail.

Dan kunt u het antwoord altijd op uw gemak nalezen

Wilt u telefonisch een medewerker van het CBR spreken,

bel dan zo vroeg mogelijk, dan schijnen de wachttijden het kortst te zijn

Nog niet geholpen?
Klik hier om contact met ons op te nemen.

Load More


Medic75plus.nl hét adres voor voordelig rijbewijzen en medische keuring!
Een hoge kwaliteit zorg en service voor scherpe en voordelige tarieven, bij u in de provincie Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland, Noord-brabant, Gelderland, Friesland, Drenthe, Limburg en Overijssel dat is Medic75plus.nl.
Klantenservice • Contactgegevens • Cookies • Faq • Algemene voorwaarden • Disclaimer •  Privacyverklaring